Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Murabba'at > Griegos > Escritura literaria o notarial
Escritura literaria o notarial