Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Habacuc 1:11b-2:8a
Habacuc 1:11b-2:8a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido