Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Habacuc 3:15b-Sofonías 1:6a
Habacuc 3:15b-Sofonías 1:6a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido