Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Jonás 2:7b-4:5a
Jonás 2:7b-4:5a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido