Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Jonás 4:5b-Miqueas 1:7a
Jonás 4:5b-Miqueas 1:7a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido