Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Miqueas 1:7b-2:7
Miqueas 1:7b-2:7

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido