Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Miqueas 2:7-3:6a
Miqueas 2:7-3:6a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido