Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Miqueas 3:6b-4:5
Miqueas 3:6b-4:5

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido