Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Miqueas 5:4(5)b-6:4
Miqueas 5:4(5)b-6:4

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido