Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Nahúm 1:5-2:5a
Nahúm 1:5-2:5a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido