Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Nahúm 2:5b-3:4
Nahúm 2:5b-3:4

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido