Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Nahúm 3:18-Habacuc 1:11a
Nahúm 3:18-Habacuc 1:11a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido