Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Sofonías 1:8b-2:10
Sofonías 1:8b-2:10

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido