Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Sofonías 2:11-3:7
Sofonías 2:11-3:7

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido