Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Habacuc 3:1-3:15a
Habacuc 3:1-3:15a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido