Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Jonás 1:5-2:7a
Jonás 1:5-2:7a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido