Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Miqueas 4:6-5:4(5)a
Miqueas 4:6-5:4(5)a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido