Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Nahúm 3:4-18
Nahúm 3:4-18

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido