Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Sofonías 1:6b-18a
Sofonías 1:6b-18a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido