Estamos en: Manuscritos de Qumrán > Manuscritos griego-latinos > Nahal Hever > Profetas menores > Zacarías 1:4b-1:15a
Zacarías 1:4b-1:15a

Texto sin reconstruir

Texto reconstruido